среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja balaski plastykowe na plot i bramę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc wyjątkowych przypadków.

Konstrukcja balaski z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku wypadków.

Plot PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski plastykowe na plot i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu i zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do budowy balustrady PCV na plot i bramkę ze sztachetek wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak projektowane balustrady z plastyku na plot i furtkę ze sztachetek jest niekompatybilne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji gdy projektowane balustrady PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak przystąpienia do robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий