среда, 27 апреля 2016 г.

Aczkolwiek głazy ogrodzenie te pochodzą z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak że nieraz mało biegłym ślepiem trudno je rozróżnić.

Aczkolwiek kamienie sztachetki te są z różnych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż czasami mało biegłym okiem trudno je odróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym barwom, lekkiej obróbce i względnie atrakcyjnej odpłatności. Występują w wielu regionach Polski – piaskowiec najłatwiej znaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i także w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka bądź od razu obrabia, stawia na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz przesyła do miejsca budowy ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak sklejony lepiszczem piasek, którego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Jak spoiwem jest np. krzemionka, zwiemy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapiennym. Nie licząc podwaliny zlepiających występują tam też inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się kolor kamieni na ogrodzenia PCV na plot i furtę ze sztachetek, przybierają one wtedy różne pigmenty czerwieni, brązu i zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o różnorodnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak pokaźnych złóż kroi się najogromniejsze bloki, użytkowane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte kamienie wolno również ciąć na sześciany o proporcjonalnych konturach, wykorzystywane dalej w budownictwie (również na ogrodzenia). Można też je dzielić przy pomocy specjalistycznych klinów a także dłut na cienkie, nietypowych konturów odłamki. Służą do układania powierzchni ścieżek oraz budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenie plastykowe stosuje się także wapienie - skały aluwialne, powstałe z uzbieranych na dnie mórz a także jezior resztek organizmów żywych, głównie muszli małż i ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie niż piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz również mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z archaicznych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zachwalane na ploty plastykowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa. Nadają się jednakże po największej części do stosowania wewnątrz, bowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko tracą połysk. Wapienie wolno zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do urządzania parków skalnych. Na Lubelszczyźnie stosuje się je również do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przydają się piaskowce krzemionkowe, gdyż są odporniejsze na ścieranie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od kształtu parku i własnych upodobań forma kamiennych płyt może być urozmaicony – od łamanych, nierównych, aż po pionowo skróconych prostokątów albo kwadratów. Murki a także ogrodzenia plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowa konstruuje się z głazów przeróżnego układu, ułożonych na kamiennym bądź betonowym fundamencie. Jeżeli płot powstaje spośród kawałków o nierównych zarysach, trzeba je trafnie łączyć tzn. tak, aby forma każdego kolejnego integrował się z poprzednim. Żeby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe szpary w środku wolno wypełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenia plastykowe z Pniew z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły lub pustaków. Piaskowce oraz wapienie możemy wykorzystać również do budowy schodów, kominków ogrodowych a także pozostałych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce stosowane do konstrukcji ogrodzenia należą do kamieni mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także ujemnych temperatur szybko niszczeją i nabierają ciemnego koloru. Bez trudu obrastają też mchem a także wodorostami. Można to uniemożliwić pokrywając pokrywę ogrodzenia albo rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy ścierać brud z nawierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi urządzeniami np. drucianą szczotką, albowiem na kamieniu mogą zostać ostre rysy. Wyspecjalizowane jednostki pucują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego mycia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeśli jednak potrzebujemy, żeby kamienie na ogrodzeniu prędko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий